divendres, 24 d’abril de 2015

LA FIRA D'ESPÀRRECS EN CARTELLS

Manats d’espàrrecs, cavallons i pagesos. Aquesta és la temàtica que es repeteix en els cartells que han servit de promoció a la Fira al llarg dels anys. Malgrat això, cadascun d’ells és diferent dels anteriors i cada un té la seva personalitat, un gran mèrit si es considera que el tema a promocionar sempre és el mateix: l’espàrrec de Gavà.

D'entrada, cal recordar que quan parlem de la Fira d'Espàrrecs de Gavà hem de distingir tres períodes. El primer s'inicia el 1932 i finalitza el 1936, quan esclata la Guerra Civil; un total de cinc edicions. D'aquesta època només se’n conserva el cartell de 1936. El segon període va ser de tan sols dos anys. El 1943 i el 1948 va haver un tímid intent de recuperar la Fira. D'aquesta etapa se n'ha conservat el programa de 1948.

La tercera etapa, i ja definitiva, s'inicia el 1961 i s'ha mantingut sense interrupció fins als nostres dies. L'artista encarregat del disseny dels cartells entre 1961 i 1981 va ser Joan Mitjans, tret del de l'any 1976 que signa Lluís Morillas. A partir de 1982 els autors es van succeint i cap repeteix més de dos anys. La gavanenca Mercè Carbonell (1982-1983), Seral (1985), Beltran (1986-1987), el gavanenc Chano (1988-1989).

A partir de 1990 es nota un canvi d'estil. Hi ha una tendència cap a l’esquematisme i s’introdueixen noves tècniques com la fotografia digital. En aquest període trobem autors com Toni Viaplana (1994), Cesc (1995), América Sánchez (1996) o Joan Salichs (1997). Al final de la dècada dels 90, la tendència a l'esquematisme es trenca amb l’obra del pintor gavanenc Antoni Hervás, que va ser l'autor dels cartells dels anys 1998 i 1999.

Però és l’any 2000 el que marca un punt d’inflexió. Per primer cop en la història dels cartells, l’espàrrec no hi apareix representat. L’autor, el pintor Joan Pere Viladecans, va més enllà i no es recrea en la imatge de l'espàrrec, sinó en l'origen, en la llavor. Enric Satué, l'any 2001, i Pere Moles, el 2002, van ser els artistes encarregats no només de dissenyar el cartell, sinó també de crear un segell de personalitat a la Fira amb una imatge gràfica inspirada en el cartell. Personalitat que, l'any 2003, coincidint amb la 50a edició, estarà marcada pel cartell de Javier Mariscal. El 2004 s'encarrega el disseny a l'Estudi Gràfic de Gavà i l'any 2005 a la dissenyadora Pati Nuñez. A partir de 2006 l'encarregat d'idear els cartells de la Fira és Diego Garcia. Cal destacar que l'any 2012 es va recuperar el cartell de 1963 en honor a Joan Mitjans, desaparegut uns mesos abans. 

Assumpció Gabernet 
Arxiu Municipal de Gavà