divendres, 1 de març de 2019

INSTITUT DE BRUGUERS. EL PRIMER CENTRE D'ENSENYAMENT SECUNDARI A GAVÀ

L'Institut Bruguers l'any 1968. Foto B. Solina Valls. AMG
Durant els anys cinquanta, en paral·lel al creixement demogràfic de Gavà, l'escola pública va començar a estar saturada. Entre 1950 i 1960 es va passar de 6.850 a 15.525 habitants i, a més, no hi havia ensenyament secundari a la nostra població. En aquell moment, els alumnes de l’únic centre públic -el col·legi Salvador Lluch- que volien fer batxillerat al seu poble, podien fer la prova d'ingrés a l'edat de 10 anys.

Era el primer cop que a Gavà s'impartien ensenyaments de secundària. Aquest projecte, iniciat el 1957 per l'Ajuntament, va culminar l'any 1958 amb la creació del Patronat de Protecció Escolar d'Ensenyament Mitjà i Professional Mare de Déu de Bruguers, autoritzat a impartir el batxillerat elemental —els quatre primers cursos— i que oferia classes en horari nocturn a les aules del Centre Cultural Parroquial. El curs 1960-1961 ja tenia una setantena d'alumnes.

L'any 1964 es va promulgar la llei que ampliava l'escolaritat obligatòria fins als 14 anys i establia els vuit cursos de primària. El punt de partida de l'actual institut també va ser l'any 1964 quan l'Ajuntament va comprar un solar en terrenys de can Tintorer, va aplanar el lloc, va instal·lar-hi serveis i el va cedir al Ministeri. L'edifici es va construir durant els anys 1966 i 1967 i va entrar en servei l'octubre de 1968, com a secció delegada de l'Institut Torres i Bages de l'Hospitalet. De moment, només podia impartir els quatre primers cursos de batxillerat. El primer curs (1968-1969) s’hi van matricular 178 alumnes, i dos cursos més tard (1970-1971) l'institut ja acollia 418 alumnes. El curs de l'any 1970 la Dirección General de Enseñanza Media va dictar una resolució per la qual el centre va esdevenir Instituto Nacional de Segunda Enseñanza i va passar a completar-se el segon ensenyament a Gavà. En la dècada dels setanta es va iniciar un projecte d'ampliació del centre en què es van prolongar els laterals de l'edifici i es va construir una sala d'actes. L'any 1996 s’hi va fer una nova ampliació amb motiu de la reforma educativa.

Benet Solina, Arxiu Municipal de Gavà